نمایش 1–24 از 52 نتیجه

نمایش سایدبار

چای خارجه احمد دادخواه – 100 گرمی ارل گری (معطر)

چای خارجه احمد دادخواه – 100 گرمی ساده

چای خارجه احمد دادخواه – 100 گرمی هل دار

چای خارجه احمد دادخواه – 400 گرمی ارل گری (عطری)

چای خارجه احمد دادخواه – 400 گرمی ساده

چای خارجه احمد دادخواه – 400 گرمی هل دار

چای خارجه احمد دادخواه – 450 گرمی ارل گری (عطری)

چای خارجه احمد دادخواه – 450 گرمی ساده

چای خارجه احمد دادخواه – 450 گرمی کلکته زرین هندوستان

چای خارجه احمد دادخواه – 450 گرمی هل دار

چای خارجه احمد دادخواه – 500 گرمی ارل گری (عطری)

چای خارجه احمد دادخواه – 500 گرمی ساده

چای داخله احمد دادخواه – 450 گرمی بهاره (درجه یک)

چای داخله احمد دادخواه – 450 گرمی بهاره عطری

چای دارجلینگ آسام احمد دادخواه – 450 گرمی

چای سیاه سی تی سی کنیا احمد دادخواه – 400 گرمی

چای سیاه سی تی سی کنیا احمد دادخواه – 400 گرمی ارل گری (معطر)

چای سیاه سی تی سی کنیا احمد دادخواه – 450 گرمی

چای سیاه سی تی سی کنیا احمد دادخواه – 450 گرمی ارل گری (معطر)

چای سیاه شکسته سیلان – 400 گرمی گلدن

چای سیاه شکسته سیلان – 400 گرمی گلدن عطری

چای سیاه شکسته کوروش – 450 گرمی با طعم ارل گری 100 درصد خارجی

چای سیاه شکسته کوروش – 450 گرمی نفیس هندوستان 100 درصد خارجی

چای سیاه شکسته کوروش مخلوط داخلی و خارجی