نمایش دادن همه 16 نتیجه

نمایش سایدبار

چای خارجه احمد دادخواه – 100 گرمی ارل گری (معطر)

چای خارجه احمد دادخواه – 100 گرمی ساده

چای سیاه سی تی سی کنیا احمد دادخواه – 400 گرمی

چای سیاه شکسته کوروش – 450 گرمی با طعم ارل گری 100 درصد خارجی

چای سیاه شکسته کوروش – 450 گرمی نفیس هندوستان 100 درصد خارجی

چای سیاه شکسته کوروش مخلوط داخلی و خارجی

چای سیاه شکسته کوروش مخلوط داخلی و خارجی عطری ارل گری

چای فله احمد دادخواه خارجه قلم ارل گری (عطری)

چای فله احمد دادخواه خارجه قلم ساده

چای فله خارجه احمد دادخواه – 1 کیلویی باروتی ساده

چای فله خارجه احمد دادخواه – 2/5 کیلویی باروتی ساده

چای فله خارجه احمد دادخواه باروتی ساده

چای فله خارجه احمد دادخواه شکسته ساده

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 100 عددی ساده

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 25 عددی ساده سیلان مخصوص

چای کیسه ای (تی بگ) احمد دادخواه – 50 عددی ساده